X

KKVK Başvuru Formu

KKVK Başvuru Formu

MAHZEN CAVE HOTEL KVKK İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

  1. Bilgilendirme:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesine istinaden, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanımlanmıştır.  Kişisel veri sahipleri toplanan ve işlenen veriler hakkında bilgi sahibi olma hakkına sahiptir.

  1. Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler:

Lütfen sizinle iletişime geçilmesini istediğiniz yönteme göre iletişim bilgilerini ve taleplerinizi giriniz:

 

Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik No:

 

  •  

 

İrtibat Tel:

 

  •  

 

 

Kurumumuzla olan ilişkinizi belirtiniz:

  • Misafir, çalışan, eski çalışan vb.)

 

 

Başvuru Sahibinin Talepleri:

KVK Kanunu kapsamında talebinizi lütfen detaylı bir şekilde belirtiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevabın Bildirilme Yöntemi:

  • Adresime posta ile cevabın gönderilmesini istiyorum.
  • E-posta adresime cevabın gönderilmesini istiyorum.

 (E-posta yön temini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

  • Elden teslim almak istiyorum.

 (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Kurumumuz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

 

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: